Frank & Tina 訂婚

TIME: 2019-3-3

PlACE: H2O水京棧國際酒店

MAKEUP:  米倪唐唐

感謝FRANK和TINA 在半年前就下訂請我拍攝他的訂婚,這場訂婚我也介紹團隊合作很久的資深造型幫他們打理。很高興TINA在結束後非常滿意我們的色調拍攝和造型師高超的手藝。
因為這場TINA的笑容真的太可愛了,忍不住就幫她捕捉了好多非常自然又喜悅的美麗笑容。
也感謝她還特地留我下來入席一起吃飯~A-4178A-4182A-4183A-4189A-4198A-4201A-4202A-4217A-4233A-4246A-4247A-4257A-4258A-4268A-4291A-4295A-4300A-4307A-4314A-4323A-4333A-4345-2A-4351A-4353A-4358A-4362A-4366A-4370A-4372A-4377A-4392A-4397A-4399A-4411A-4421A-4426A-4439A-4450A-4465A-4469A-4484A-4488A-4510A-4516A-4544A-4562A-4571A-4573A-4594A-4603A-4613A-4628A-4638A-4643A-4646A-4647A-4655A-4657A-4659A-4665A-4670A-4675A-4676A-4686A-4687A-4700A-4701A-4711A-4713A-4715A-4720A-4728A-4740A-4753A-4824A-4826A-4852A-4894A-4901A-4916A-4923A-4944A-4949A-4950A-4964A-4966A-4980A-4983A-4991A-4995A-5026